Saturday, November 28, 2015

'खावाकी' क्रॅब मसाला


वीकेन्ड स्पेशल - 'खावाकी'चा क्रॅब मसाला
एका प्लेटमधे एक आख्खा (खाडीचा) खेकडा

ऑर्डरसाठी कॉल करा - ९५५२५ ८०३२१