Monday, September 21, 2015

'खावाकी' उकडीचे मोदक - गणपती बाप्पांच्या सेवेत...


'खावाकी' उकडीचे मोदक
गणपती बाप्पांच्या सेवेत...
(फोटो क्रेडिटः वैशाली फडकर, पुणे)

Thursday, September 17, 2015

Ukadiche Modak on What'sHot.in


On the occasion of Ganesh Chaturthi, What'sHot.in reports from Pune:

"If you are looking for home delivery, Khawakee – which specialises in CKP style Maharashtrian fare – does modaks around the year. You can call them or place an order online. The medium-sized modaks are handmade and priced at Rs 18 a piece and a minimum order of 30 pieces is required for placing an order. However, Chaturthi is their busiest time and they only take orders on first-come-first-serve basis; and their popularity ensures that they are pretty busy. They deliver across Pune city and PCMC area for no extra charges.
Call 9552580321 or write on khawakee@gmail.com for more details"


www.whatshot.in/pune/last-minute-modak-run-c-1985

Sunday, September 13, 2015

॥ गणपती बाप्पा मोरया ॥


"नारायण, नारायण" असा जप करत नारदमुनी गजाननाकडं आले. दोन हातात दोन छोटे ब्रश आणि सोंडेत एक मोठा ब्रश. एक सुंदर निसर्गचित्र रंगवण्यात दंग होते श्रीगणेश. पृथ्वीतलावर सातत्यानं ये-जा करणार्‍या मोजक्या देवांपैकी श्रीगणेश एक. आपण जाऊ तिथला परिसर सुंदर बनवायचा त्यांचा आग्रह. हिरव्या-पिवळ्या रंगांची मुक्त उधळण केली होती त्या चित्रात. आता हे चित्र पूर्ण झालं की पृथ्वीवरच्या नक्की कुठल्या भागात बसवलं जाईल, या विचारात नारदमुनी गढून गेले. इतक्यात गणेशाचं त्यांच्याकडं लक्ष गेलं.

"प्रणाम मुनीवर, कसं काय येणं केलंत?" सगळे ब्रश बाजूला ठेवत गणेशानं नारदमुनींना विचारलं.

"नारायण, नारायण," भानावर येत नारदमुनी म्हणाले, "गणेशदेवा, तुझे भक्तगण तुझ्या स्वागताच्या जय्यत तयारीला लागलेले पाहून, तुला चार गोष्टी सांगायला आलोय."

"बोला मुनीवर, काही गडबड तर नाही ना?"

"गडबड म्हणजे...तसं नवीन काही नाही, पण..."

"पण? पण काय नारदमुनी?"

"पण हेच की तिकडच्या सगळ्या जुन्या समस्या अजूनही आहेत तशाच आहेत. नव्हे, उलट त्यांचं स्वरुप अधिकच गंभीर होत चाललंय..."

"परिस्थिती खूपच वाईट आहे का मुनीवर?"

"गणेशा, दर चतुर्थीला भक्तगण तुला साकडं घालतात, त्यांच्या समस्या सोडवायचं. शिवाय वर्षभर तुझ्या मंदीरांमधून नवस, आरत्या, महापूजा, अभिषेक, हे सारं सुरु असतंच. झालंच तर, वर्षातून एकदा तू स्वतः जाऊन तिकडं राहून येतोस काही दिवस. तरीही लोकांच्या समस्यांना काही अंत दिसत नाही बघ."

"कुठल्या समस्यांबद्दल बोलताय तुम्ही?" गणेशानं अदबीनं विचारलं.

"कुठल्या कुठल्या समस्या सांगू गजानना?
- महागाईनं जनसामान्यांचं कंबरडं मोडलंय;
- जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेत;
- भ्रष्टाचारानं अर्थव्यवस्था मोडकळीला आलीय;
- दहशतवादानं माणसा-माणसातल्या विश्वासाचा बळी घेतलाय;
- देशाच्या...."

"थांबा थांबा मुनीवर," गजाननानं नारदमुनींना थांबवत म्हटलं, "अहो या सगळ्या समस्या माणसानंच निर्माण केल्यात की नाही?"

"हो, मग?"

"अहो मग या सगळ्या समस्यांवरचे उपाय माणसाकडंच असायला पाहिजेत की नाही?"

"हो, बरोबर आहे तुझं म्हणणं, पण..."

"मग कसला पण घेऊन बसलात मुनीवर? ते सगळे उपाय स्वतःच्या घरी ठेऊन माणसं माझ्याकडं येतात, फक्त समस्या घेऊन. मग उपास-तापास, नवस-सायास, होम-हवन, मंत्र-अभिषेक हे सगळं करत बसतात. आता तुम्हीच सांगा, त्यांनी निर्माण केलेल्या समस्यांवर मी कसा काय उपाय काढणार बरं?"

"हं, तेही बरोबरच आहे म्हणा. पण तरी या समस्यांवर काही तरी केलं पाहिजेच ना? म्हणजे, दहशतवादावर, महागाईवर, भ्रष्टाचारावर,..."

"बास बास बास...अहो काय नारदमुनी, माणसांमध्ये फिरुन तुम्हीपण माणसांसारखं कुरकुरायला लागलात की हो. त्या माणसांच्या समस्या-बिमस्या सोडा माणसांवर. त्यांनी स्वतः शोधलेले उपायच त्यांना कायमचं तारु शकतील. तुम्ही आम्ही भरवलेला घास पचायचा नाही त्यांना. त्यापेक्षा मी तुम्हाला मोदक भरवतो, तो खा आणि संतुष्ट मनानं नारायणाचा जप करा," एवढं बोलून श्रीगणेशानं आतल्या बाजूला आवाज दिला, "मोदक घेतलेत का बनवायला? नारदमुनींना द्या जरा गरम-गरम..."

आणि मग....

.................

....मग काय, आम्ही घेतले की हो मोदक बनवायला! आणि बनवतोच आहोत - खूप खूप, भरपूर. तुम्हालाही खायचे असतील तर जरुर सांगा आम्हाला. त्याचं काय आहे, श्रीगणेशानं आम्हाला सांगितलंय, "हे जग खूप सुंदर आहे, त्याला अजून सुंदर बनवायचं आपण!"

ते चित्रसुद्धा आता पूर्ण होत आलंय. श्रावण-सरींनी सजवलेल्या आजूबाजूच्या हिरव्यागार निसर्गचित्राचा खरा चित्रकार येतोय आपली भूक शमवायला. तो गणाधिपती गजानन भुकेला आहे भक्तीचा, भावाचा, प्रेमाचा,....आणि स्वादिष्ट मोदकांचाही! लागायचं मग तयारीला? आम्ही तर केव्हाचे तयार होऊन बसलोय वाट बघत... विघ्नहर्त्या गणरायाची आणि तुमची. कधी येताय मोदक खायला?

"उंदीर म्हणाला बाप्पांना
दर्शन देऊया भक्तांना,
मोदक-लाडू खाऊया
गणपती बाप्पा मोरया!!!"

Wednesday, September 9, 2015

Food of the Season - Ukadiche Modak


It's Ganesh Festival time and everybody seems talking about Bappa's favourite dish - Modak, especially Ukadiche Modak! We, at Khawakee, prepare Ukadiche Modak throughout the year and our experience over last few years tells us how much people long for (and want) this delicious item ONLY on Ganesh Chaturthi. Although from business point of view, it looks lucrative to get as many orders as possible, it is equally difficult to cater the requirement in one day. For the knowledge of our customers, would like to share some points from our own experience -

Ukadiche Modak taste best when served hot (just steamed). Hence, buying them in advance doesn't help. We recommend consuming steamed Modak within four hours for best taste and quality.

Two types of Ukadiche Modak are available in the market - hand-made and mould-made. Hand-made Modaks are highly demanded and the supply is never enough during Ganesh Festival, due to time and skill required for shaping the Modak with bare hands. (Mould-made Modak has a cover of rice-flour thicker than that of hand-made one. This leaves a taste more of rice and less of the stuffing, which most people don't like.)

We get the orders for Ganesh Chaturthi well in advance, and every year, we have to refuse run-time (walk-in) orders during Ganesh Festival. Knowing this disappointment from customer's point of view, we have been serving Ukadiche Modak throughout the year (on order only). Khawakee's Modak is much popular in Pune for its shape (hand-made, of course), taste (stuffing of best quality coconut and jaggery), and the way of serving (hot and steamy).

We have already stopped taking orders for this Ganesh Chaturthi. But, for other days until Anant Chaturdashi (or even beyond that), you can book your order through www.khawakee.com or 9552580321.

Monday, September 7, 2015

Modak Mania

(Click to enlarge)

"Ukdiche Modak is one of the toughest and most time-consuming dishes. However, given the richness of its taste, the demand for it is phenomenal. We at Khawakee serve haatwalniche (hand-made) modak, which are immensely popular among people. The 'paari' (layers) of this modak is very thin and it melts in mouth. Also, our modak looks very nice."