Tuesday, March 9, 2021

Puranpoli for Holi


होळीसाठी पुरणपोळी...
२७/२८ मार्च होळीसाठी ऑर्डर बुकींग सुरु आहे.

पुरणपोळी - रु.३५/-
सीकेपी तेलपोळी - रु.४०/-

(रु.१,०००/- च्या पुढे फ्री होम डिलीव्हरी)

चौकशी/ऑर्डरसाठी: 9552580321

No comments:

Post a Comment